USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja. Korišćenjem sajta www.elia.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Elia Cosmetics d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete. Elia Cosmetics d.o.o. sadržaje na sajtu objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje sajta www.elia.rs koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Elia Cosmetics se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Informacije i sadržaj objavljeni na internet sajtu www.elia.rs vlasništvo su kompanija Madis i Elia Cosmetics d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja.
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe, materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u Vašem profilu.
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije.
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja.
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova, možemo Vas sprečiti da koristite ovaj sajt na stalnom ili privremenom nivou. Možemo preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.