REKLAMACIJE

U slučaju da proizvod ne odgovara karakteristikama navedenim na pakovanju, odnosno na internet sajtu www.elia.rs, imate pravo na reklamaciju robe.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, u obavezi ste da dostavite dokaz o realizovanoj kupovini. Vi, kao kupac, nemate pravo na reklamaciju ukoliko ne posedujete dokaz o kupovini ili ako se utvrdi da su nedostaci nastali krivicom potrošača ili nepravilnom upotrebom (mehanička, fizička i hemijska oštećenja ili nepridržavanje uputstva za upotrebu).
Prilikom dostave proizvoda, dužni ste da ga pregledate i ukažete na eventualne nedostatke.

Možete da izvršite reklamaciju usmeno, pozivom na broj 069/35-33-223, u pisanoj formi na adresu Mileševska 20/II, 11118 Beograd ili elektronskim putem na eliacosmetics.s@gmail.com i reklamacije@elia.rs

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini, dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Elia Cosmetics d.o.o. će najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti na istu. U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Potrošač je dužan da zamenjenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba zamenjena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda Elia Cosmetics d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe.