PRIVATNOST PODATAKA

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Elia Cosmetics d.o.o. usklađene su sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili imejl. Elia Cosmetics d.o.o. ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše dozvole, tj. ukoliko ih niste svojevoljno dali pri poručivanju proizvoda ili prijavljivanju za novosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da Elia Cosmetics d.o.o., povezana lica i njeni poslovni partneri, prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi Elia Cosmetics ocenila da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa Elia Cosmetics d.o.o. Svi zaposleni Elia Cosmetics i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Elia Cosmetics d.o.o. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Elia Cosmetics d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Elia Cosmetics d.o.o. nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite sajtu www.elia.rs, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet pretraživač, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.