Please enable Javascript to use this application.
Elia | Section | reklamacije
REKLAMACIJE

U slučaju da proizvod ne odgovara karakteristikama navedenim na pakovanju, odnosno na internet sajtu www.elia.rs, imate pravo na reklamaciju robe. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, u obavezi ste potrošač da dostavite dokaz o realizovanoj kupovini. Vi, kao kupac, nemate pravo na reklamaciju ukoliko ne posedujete dokaz o kupovini ili ako se utvrdi da su nedostaci nastali krivicom potrošača ili nepravilnom upotrebom (mehanička, fizička i hemijska oštećenja ili nepridržavanje uputstva za upotrebu). Prilikom dostave proizvoda, dužni ste da ga pregleda i ukažete na eventualne nedostatke.

Možete da izvršite reklamaciju usmeno, pozivom na broj 069/35-33-223, u pisanoj formi na adresu Mileševska 20/II, 11118 Beograd ili elektronskim putem na eliacosmetics.s@gmail.com i reklamacije@elia.rs

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini, dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Elia Cosmetics d.o.o. će najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti na istu.

informacije