Please enable Javascript to use this application.
Elia | Section | politika-privatnosti-i-uslovi-koriscenja
USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja. Korišćenjem sajta www.elia.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Elia Cosmetics d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Elia Cosmetics d.o.o. sadržaje na sajtu objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje sajta www.elia.rs koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Elia Cosmetics se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Informacije i sadržaj objavljeni na internet sajtu www.elia.rs vlasništvo su kompanija Madis i Elia Cosmetics d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

    Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:
  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja.
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe, materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u Vašem profilu.
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije.
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja.
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova, možemo Vas sprečiti da koristite ovaj sajt na stalnom ili privremenom nivou. Možemo preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

PRIVATNOST PODATAKA

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Elia Cosmetics d.o.o. usklađene su sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail. Elia Cosmetics d.o.o. ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše dozvole, tj. ukoliko ih niste svojevoljno dali pri poručivanju proizvoda ili prijavljivanju za novosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da Elia Cosmetics d.o.o., povezana lica i njeni poslovni partneri, prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi Elia Cosmetics ocenila da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa Elia Cosmetics d.o.o. Svi zaposleni Elia Cosmetics i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Elia Cosmetics d.o.o. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Elia Cosmetics d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Elia Cosmetics d.o.o. nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite sajtu www.elia.rs, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet pretraživač, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

informacije